Na ścieżkach można z bliska przyjrzeć się naturalnym zbiorowiskom grądowym i dąbrowy świetlistej, zbiorowiskom muraw kserotermicznych oraz roślinom objętym ochroną gatunkową.

Nazwa ścieżki
Ścieżki przyrodnicze w Rezerwacie Kalinowo (Łomżyński Park Krajobrazowy)
Długość ścieżki
2,5 km
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)
Rezerwat leśny „Kalinowo”
Opis Ścieżki stanowią dwie trasy oznaczone tablicami informacyjnymi i poglądowymi.

Na ścieżkach można z bliska przyjrzeć się naturalnym zbiorowiskom grądowym i dąbrowy świetlistej, zbiorowiskom muraw kserotermicznych oraz roślinom objętym ochroną gatunkową. Rezerwat położony jest w południowo – zachodniej części Wysoczyzny Kolneńskiej pomiędzy wsiami Drozdowo i Kalinowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Piątnica – Drozdowo. Utworzony został w celu ochrony fragmentów lasu grądowego i innych zbiorowisk leśnych i murawowych w przełomowym odcinku rzeki Narwi.

Pierwszy przystanek ścieżki zlokalizowany jest nad rzeka Narwicą, skąd rozciąga się widok na dolinę Narwi i zbocza strefy krawędziowej po drugiej stronie rzeki. Miejsce to jest godne uwagi szczególnie wiosną, kiedy wody Narwi opuszczają koryto wypełniając całą dolinę. Wiosenne rozlewiska są zawsze doskonałym miejscem obserwacji przebogatej ornitofauny, związanej ze środowiskiem wodnym i błotnym.

Zasadnicza część ścieżek przebiega przez rezerwat leśny „Kalinowo”.

Wielogatunkowy las liściasty, tworzony w większości przez drzewostan naturalny, jest miejscem życia wielu specyficznych organizmów. Wędrówka wyznaczonymi trasami pozwoli Wam z pewnością poznać przynajmniej część z nich i przybliżyć sieci ich wzajemnych powiązań i zależności.


Źródło: Łomżyński Park Krajobrazowy

Na ścieżkach można z bliska przyjrzeć się naturalnym zbiorowiskom grądowym i dąbrowy świetlistej, zbiorowiskom muraw kserotermicznych oraz roślinom objętym ochroną gatunkową. / Fot. Łomżyński Park Krajobrazowy

Rezerwat utworzony został w celu ochrony fragmentów lasu grądowego i innych zbiorowisk leśnych i murawowych w przełomowym odcinku rzeki Narwi. / Fot. Łomżyński Park Krajobrazowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię