Pogoda stała się przedmiotem zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej w Jonkowie. Stworzyli oni Szkolne Biuro Pogody. Już od dwóch lat uczniowie biorą udział w autorskim projekcie meteorologicznym ?Aby poznać i zrozumieć klimat…?– opowiada nauczycielka z Jonkowa, Pani Małgorzata Świderska.

„W pogodzie zawsze się coś dzieje”, powiedział Mark Twain. Słowa te uświadamiają nam, że pogoda rzeczywiście jest przedmiotem powszechnego zainteresowania i fascynacji, a także badań naukowych.

Pogoda stała się przedmiotem zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej w Jonkowie. Stworzyli oni Szkolne Biuro Pogody. Już od dwóch lat uczniowie biorą udział w autorskim projekcie meteorologicznym Aby poznać i zrozumieć klimat…”. Jego celem jest prowadzenie obserwacji stanu atmosfery, czyli pogody. Prowadzenie ich przez wiele lat pozwoli na określenie cech klimatu Jonkowa w jego normalnym przebiegu. Uczniowie korzystają w większości z przyrządów własnej konstrukcji według wcześniej otrzymanych instrukcji. Budują je z materiałów ogólnie dostępnych, tj. z plastikowych butelek, tektury, prętów, sznurków itp. Często pomagają im w tym rodzice. Na lekcjach przyrody omawiane są składniki pogody, czynniki ją kształtujące oraz przyrządy meteorologiczne. W ramach projektu uczniowie będą także starali zgłębić tajemnice związane z pogodą i klimatem, znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, np. Czym jest klimat? Czy się on zmienia? Jak rozpoznawać chmury? Co to jest i jak działa efekt cieplarniany? Jak powstają tornada i huragany? Dlaczego na Ziemi coraz częściej szaleją huragany? W jaki sposób naukowcy przewidują pogodę? Dlaczego klimat się ociepla? itp. Będą także prowadzić eksperymenty i doświadczenia…

Uczniowie zainstalowali swoją „mini stację pogody” w pobliżu domu, pamiętając o odpowiednim jej usytuowaniu (w miarę możliwości na otwartej przestrzeni). Ich stację tworzą wiatromierz, deszczomierz i termometr. Oprócz kierunku i siły wiatru, wysokości opadów atmosferycznych, temperatury powietrza określają stopień zachmurzenia nieba, rodzaj chmur. Obserwują i notują pojawienie się takich zjawisk jak: tęcza, zjawisko virga oraz osadów atmosferycznych. Swoje spostrzeżenia notują w specjalnie do tego celu zredagowanych tabelach. Każdy okres obserwacji kończy analiza danych i wyciągnięcie wniosków.

Na podstawie swoich danych podejmują próby prognozowania pogody. Biorą pod uwagę również zachowanie się zwierząt, ludzi, kolor nieba podczas wschodu i zachodu słońca.

Badania pogody i zjawiska z nią związane są dla nas szczególnie ważne w tym roku. Ponieważ zmiany klimatu są jednym z priorytetów wśród działań zmierzających do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi przyznawanego szkołom zaangażowanym w działalność ekologiczną.

Wiosną w badaniach meteorologicznych będzie wykorzystywana profesjonalna stacja pogody z bezprzewodową transmisją danych o zewnętrznych warunkach pogodowych. Stacja oraz podłączony do niej program Heawy Weather umożliwi sczytanie powyżej 175 serii zapisanych danych o pogodzie i zapisanie ich w tabeli oraz generowanie tych danych w postaci wykresów, raportów, statystyk. Stację pogody szkoła otrzymała jako nagrodę w wojewódzkim konkursie „Lapidarium jako ośrodek edukacji geologicznej i środowiskowej” organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Stacja została ufundowaną przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Małgorzata Świderska
Szkoła Podstawowa w Jonkowie

Fot. Małgorzata Świderska

Fot. Małgorzata Świderska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię