Fundacja Pracownia Nauki i Przygody zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji ?Edukacja przygodą? poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce. Konferencja odbędzie się 24-25 maja 2013 w Warszawie. Jest ona skierowana do przedstawicieli środowisk akademickich i środowisk oświatowych, praktyków ?pedagogiki przygody?, doktorantów, studentów. Udział w konferencji jest odpłatny.

Edukacja przygodą jest zwana czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Tematyka konferencji:
Referaty:

  •     Analiza polskich źródeł, inspiracji, tradycji „pedagogiki przygody” i ich umiejscowienie w perspektywie europejskiej.
  •     Dyskusja wokół pojęcia „pedagogiki przygody”, „edukacji przez przygodę”, „wychowania plenerowego”, „pedagogiki przeżyć”.
  •     Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?
  •     Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.
  •     Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie.
  •     Edukacja przyrodnicza jako przykład outdoor education.

Warsztaty:

  •     ukazanie nowatorskich metod pracy tzw. pedagogiką przygody, nauczaniem przez doświadczenie np. poprzez gry symulacyjne
  •     przygotowanie praktyczne nauczycieli, edukatorów, animatorów, trenerów do prowadzenia konkretnych działań w oparciu o teorię tzw. pedagogiki przygody. Spotkanie teoretyków z praktykami – prezentacja szczegółowych propozycji działań edukacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem aktywności fizycznej, możliwych do wykorzystania m.in. w edukacji przyrodniczej, wychowaniu plenerowym
  •     dyskusja i prezentacja konkretnych propozycji nowoczesnej edukacji naukowej w zakresie popularyzacji nauki
  •  

Czas i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.05.2013, na terenie kompleksu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Program:

Wystąpienia zaproszonych gości, referaty uczestników, warsztaty praktyczne z zakresu „pedagogiki przygody” (kilka ścieżek do wyboru) i edukacji ekologicznej. Zwrócenie uwagi na rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaprezentowanie nowatorskich metod edukacji ekologicznej,

Ważnym celem konferencji jest spotkanie osób zainteresowanych tą tematyką dlatego zaplanowano również spotkanie integracyjne.

Referaty:

Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania) upływa 1 kwietnia 2013 roku. Streszczenia prosimy wysyłać na adres: [email protected] (dr Ewa Palamer – Kabacińska, komitet naukowy).

Rejestracja:
Zgłoszenia dla wszystkich uczestników konferencji (prelegentów jak i dla uczestników zwykłych) jest możliwa do 11 kwietnia 2013, poprzez formularz znajdujący się na stronie konferencji: www.edukacjaprzygoda.pl. Uwaga, potwierdzeniem udziału w konferencji jest wpłata opłaty konferencyjnej na podany numer konta. Po zaksięgowaniu wpłaty, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie o rejestracji za pomocą poczty elektronicznej. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. W przypadku wątpliwości związanych z rejestracją prosimy o kontakt: [email protected]

Więcej informacji: www.edukacjaprzygoda.pl

Edukacja przygodą jest zwana czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię