Centrum Edukacji Ekologicznej przy Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji po raz trzeci już organizuje konkurs z okazji Światowego Dnia Wody. W tym roku jest to konkurs fotograficzny, związany z Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Konkurs ma charakter miedzyszkolny i nosi tytuł „Woda, las, człowiek” . Fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką i należy je przesłać w formie: plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości  2400 x 3200, umożliwiających powielanie prac (np. nagranie na płytę CD)  lub papierowej o wymiarach 30 x 40 cm.  

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Główne hasło konkursu to „Lasy dla ludzi”, które uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia. Centrum Edukacji Ekologicznej przy JZWIK również przyłącza się  do obchodów  Międzynarodowego Roku Lasów. Z tej okazji tegoroczny konkurs organizowany z okazji Światowego Dnia Wody odbywa się pod hasłem „ Woda, las, człowiek” i ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz ukazanie piękna przyrody polskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
– uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
– uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
– uczniowie gimnazjum

Terminarz:
I.    Ogłoszenie konkursu: 22.03.2011 r.
II.    Termin składania prac: 13.05.2011 r.
III.    Ogłoszenie wyników: 30.05.2011 r. na stronie organizatora www.jzwik.com.pl

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja fotografii wraz z formularzem zgłoszeniowym pocztą tradycyjną na adres: JZWIK S.A. CEE przy OŚ Ruptawa ul. Przemysłowa 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” (płyta CD z plikiem cyfrowym JPG o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3200, lub wersja papierowa o wymiarach 30 x 40 cm), pocztą elektroniczną na dres [email protected] (w formie pliku cyfrowego JPG o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3200) lub osobiście do biura CEE OŚ Ruptawa ul. Przemysłowa 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
(płyta CD z plikiem cyfrowym JPG o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3200, lub wersja papierowa o wymiarach 30 x 40 cm).

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, autorzy wybranych prac otrzymają nagrody główne. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace amatorskie, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, przesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona 30.05.2011 r. na stronie organizatora konkursu www.jzwik.com.pl.

Źródło: www.jzwik.com.pl

 

Konkurs fotograficzny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię