18 lutego w Krakowie odbędzie się warsztat pt. „Wzmocnienie edukacji nt. różnorodności biologicznej”. W celu zmobilizowania światowej społeczności Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ogłaszającą rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Rezolucja ta zobowiązuje członkowskie  państwa do szczególnego skupienia się w 2010 r. na działaniach budujących społeczną świadomość znaczenia różnorodności biologicznej we wszystkich dziedzinach życia oraz zwiększenia troski o jej zachowanie. Podobne zalecenia płyną też z Unii Europejskiej przygotowującej program europejskich obchodów Roku 2010. Program ten ogłoszony podczas konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim wyznacza zadania dla rożnych partnerów państwowych jak ii społecznych.

Warsztat „Wzmocnienie edukacji nt. różnorodności biologicznej – przygotowanie do prowadzenia szkolnych, terenowych obserwacji przyrodniczych" odbędzie się 18 lutego br.  o godz. 9:30 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, sala 6K (parter).

Warsztat skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z młodzieżą obserwacji różnorodności biologicznej i zasady monitoringu – badania, analizy i oceny stanu różnorodności biologicznej w celu obserwacji zachodzących
w nim zmian, a także powiązania wyników tych obserwacji z innymi globalnymi procesami takimi jak efekt cieplarniany, urbanizacja i zanieczyszczenie środowiska.

Uczestnicy warsztatów nabędą kwalifikacje w zakresie:

– metodyki i praktycznej realizacji z uczniami terenowych obserwacji przyrodniczych,
–  umiejętności zamieszczania danych (również w postaci zdjęć i filmów) na międzynarodowej (europejskiej) stronie internetowej poświęconej edukacji dt. różnorodności biologicznej BEAGLE,
–  umiejętności porównywania i interpretowania danych z sześciu krajów europy zawartych na stronach internetowych projektu BEAGLE oraz korzystania z materiałów edukacyjnych zawartych na tej stronie,
–  wykorzystania scenariuszy lekcji poświęconych interpretacji uzyskanych wyników obserwacji i powiązania ich z szerszą tematyką zrównoważonego rozwoju,

Warsztaty będą składały się z części teoretycznej i praktycznej.  Program Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają materiały oraz świadectwa uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Warsztat odbędzie się w ramach realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym: Rok 2010 – Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne i kampanię edukacyjno-informacyjną finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warsztat będzie przygotowywać uczestników do praktycznego udziału nauczycieli i uczniów w projekcie Unii Europejskiej programu LifeLong Learning Programme Comenius koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem Przyrodniczym: Edukacja i podnoszenie świadomości dt. różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem (Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment – BEAGLE).
 

Rok 2010 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Warsztaty odbywają się w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię