Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy? I tak jest też w przypadku X edycji Akcji edukacji ekologicznej ?Drzewko za Butelkę?, dzięki której Polska jest czystsza o 2 813 741 zużytych butelek PET i bogatsza o 3 113 drzewek!

W tegorocznej Akcji "Drzewko za Butelkę"®, która trwała od marca do końca maja, uczestniczyło blisko 22 tysiące młodych ekologów z 9 miejscowości: Bydgoszczy, Miszewa k. Gdańska, Włocławka, Tarnowa, Nowej Sarzyny, Puław, Brzegu Dolnego, Konina i Warszawy.

Do Akcji włączyło się 135 placówek oświatowych – w tym 62 szkoły podstawowe, 23 gimnazja, 42 przedszkola i 8 innych placówek. Nad tegorocznym przedsięwzięciem pieczę sprawowało aż 9 firm chemicznych realizujących międzynarodowy Program „Odpowiedzialność i Troska”® (www.rc.com.pl) oraz Starostwo Powiatowe w Koninie.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki X edycji Akcji w poszczególnych miejscowościach:

Konin (Lokalny Koordynator: Starostwo Powiatowe w Koninie) – 80 740 sztuk butelek PET
i posadzonych 800 drzewek

Miszewo (Lokalny Koordynator: Ashland Poland Sp. z o.o.) – 319 514 sztuk butelek PET
i posadzonych 400 drzewek

Włocławek (Lokalny Koordynator: ANWIL S.A) – 488 801 sztuk butelek PET i posadzonych
29
drzewek

Bydgoszcz (Lokalny Koordynator: Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A) – 115 116 sztuk butelek PET
 i posadzonych 92 drzewek

Brzeg Dolny (Lokalny Koordynator: PCC Rokita S.A.) – 189 318 sztuk butelek PET i posadzonych 380 drzewek

Nowa Sarzyna (Lokalny Koordynator: Zakłady  Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A) 637 565 sztuk butelek PET i posadzonych 121 drzewek

Tarnów (Lokalny Koordynator: Branżowa Organizacja Odzysku S.A. i Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A) – 435 135 sztuk butelek PET i posadzonych 850 drzewek

Warszawa (Lokalny Koordynator: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A) – 45 375 sztuk butelek PET i posadzonych 200 drzewek

Puławy (Lokalny Koordynator: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A) 502 177 sztuk butelek PET
 i posadzonych 241 drzewek

W ramach wszystkich dziesięciu edycji Akcji „Drzewko za Butelkę” udało się zebrać 15 677 459 sztuk butelek PET i posadzić 21 632 drzewek!  Jak duża jest to ilość może świadczyć fakt, że z liczby tych plastikowych opakowań można by  było zbudować łańcuch o  długości – UWAGA! – równej odcinkowi z Lizbony do Wilna! Osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez zaangażowania i współpracy dzieci, ich opiekunów, pedagogów, władz lokalnych, mediów oraz wielu innych sympatyków Akcji!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię