Ponad 4 tys. dzieci i około 55 tys. dorosłych mieszkańców zostało włączonych w różne formy edukacji w zakresie gospodarowania odpadami. Projekt „Z odpadami za pan brat” dotyczył rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów w powiecie lubańskim i gminach sąsiednich.

Konsekwentnie podejmowane od kilku lat przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu działania, dajązachęcające rezultaty: wzrasta ilość odzyskiwanych surowców, zmienia się nastawienie mieszkańców – rośnie ich zaangażowanie i zrozumienie dla znaczenia właściwej gospodarki odpadami. Kolejny projekt zmierzający do zbudowania kompleksowego, efektywnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych został zakończony w marcu br.

W ramach projektu został rozbudowany system selektywnej zbiórki, który jest niezbędnym uzupełnieniem pracy sortowni odpadów, uruchomionej w 2000 roku. Pojemniki na surowce wtórne i odpady biodegradowalne zostały rozmieszczone na terenach o zabudowie wysokiej, natomiast przy budynkach jednorodzinnych zastosowano system zbiórki workowej. Oprócz pojemników zakupione zostały dwa specjalistyczne samochody ciężarowe niezbędne do transportu oraz pozostały sprzęt konieczny do przerobu bioodpadów na kompost. Poprzez realizację tego programu Inwestor planuje podwoić ilość dotychczas selektywnie zbieranych odpadów. 

Projekt objął swoim zasięgiem większość obszaru powiatu lubańskiego oraz część gmin przyległych. Jak podkreśla prezes ZGiUK w Lubaniu, Michał Turkiewicz, sukcesem jest to, że obok segregacji surowców wtórnych, udało się także wprowadzić segregację bioodpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów gabarytowych, odpadów wielomateriałowych oraz zbiórkę padłej zwierzyny domowej i dzikiej. W Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu powstał Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, w ramach którego, z terenu miasta Lubania, nieodpłatnie przyjmowane są różne rodzaje odpadów. Takie podejście spowodowało, że mieszkańcy zamiast wywozić kłopotliwe odpady np. do lasu, kierują się do Punktu.

Działania zostały dofinansowane przez EkoFundusz. W Lubaniu realizowane są zarówno różnorodne akcje informacyjne, jak i działania edukacyjne poprawiają świadomość społeczeństwa. Corocznie realizowany jest konkurs „Rady na odpady”. Ponad 70 ton surowców wtórnych zostało zebranych dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży.

Działania prowadzone były na terenie Przedgórza Izerskiego, w pobliżu znajdują się dwa obszary chronione Natura 2000. Zintensyfikowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia terenów leśnych, a tym samym do dalszej ochrony obszarów chronionych.

Źródło: Ekofundusz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię