Trwa konkurs fotograficzny, organizowany przez Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem i Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe przyrody nieożywionej Tatr a także poszerzenie wiedzy uczestników w tym zakresie.

Tematem konkursu jest oddanie przy pomocy technik fotograficznych szeroko pojętej tematyki geologii Tatr ujętej w trzech kategoriach:
    1. Mikro
    2. Makro
    3. Pejzaż geologiczny

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zajmująca się fotografią w sposób zawodowy lub amatorski, która ukończyła 14 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

ażdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy prace w każdej z kategorii, przy czym za pracę uważa się zdjęcie pojedyncze lub cykl składający się z nie więcej niż 5 zdjęć tworzących całość pod względem tematycznym lub kompozycyjnym.

Prace oceni Jury konkursu w składzie:
    Adam Brzoza – fotograf ;
    Michał Gradziński – pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych UJ;
    Marek Grocholski – redaktor naczelny kwartalnika „Tatry”;
    Marcin Guzik – kierownik Działu Nauki i Edukacji TPN;
    Zbigniew Ładygin – kierownik Zespołu d.s. Wydawnictw TPN;

Jury dokona oceny prac do 10 października 2011 r. Ocenie nie będą podlegały prace niezgodne z tematem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, posiadające format inny niż stanowią to warunki konkursu. Prace nieocenione przez Jury zostaną odesłane na adres uczestnika.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 500 PLN za I miejsce, 300 PLN za II miejsce i 200 PLN za III miejsce. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać ich wcale. Może też przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania indywidualnych nagród sponsorskich. Prace wybrane spośród nagrodzonych zostaną opublikowane w kwartalniku „Tatry” nr 1/2012 (39), za co należeć się będzie honorarium w wysokości zgodnej z aktualną tabelą stawek stosowanych w TPN. Osoby nagrodzone zostaną o tym poinformowane niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 października 2011 r. w czasie Sesji Plenarnej Tatrzańskich Warsztatów Geologicznych w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a. Wtedy też nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej.

Informacji na temat konkursu udziela Maria Król, tel. 18 20 23 324, e-mail: [email protected]

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe przyrody nieożywionej Tatr a także poszerzenie wiedzy uczestników w tym zakresie. / Fot. Maciek J., www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię