Jeszcze tylko do piątku, 26 listopada można zgłaszać zespoły uczniowskie ze szkół gimnazjalnych i licealnych do udziału w konkursie Zielony wizjoner.

Jego organizatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Cel przedsięwzięcia to zainteresowanie młodzieży partycypacją społeczną i zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy.

Organizatorzy postawili przed uczniami zadanie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących autorskiego projektu na „inwestycje marzeń” (np.: obiektów sportowych, rozrywkowych, turystycznych, użytkowych itp.). Na portalu internetowym GEOKONSULTACJE+ (http://www.geokonsultacje.edu.pl) będzie można nie tylko śledzić ich przebieg w poszczególnych szkołach, ale także uczestniczyć w nich poprzez zgłaszanie własnych opinii i komentarzy. Ponadto portal stanie się platformą komunikacji, źródłem wiedzy o tym, jak można przeprowadzić konsultacje społeczne, jak planować nowe inwestycje  z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody wśród nich m.in.: tablice multimedialne, GPS-y, pakiety multimedialnych wydawnictw oraz upominki edukacyjne. Współpraca z władzami samorządowymi może przełożyć się także na realizację konkursowych pomysłów w danej gminie. Podsumowaniem prac będzie ogólnopolski piknik naukowy pod hasłem: Partycypacja społeczna dla rozwoju zrównoważonego.

Konkurs Zielony wizjoner jest kluczowym elementem projektu Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych,  realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach tego przedsięwzięcia w szkołach na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne lekcje na temat partycypacji społecznej, zrównoważonego rozwoju i wizualizacji za pomocą narzędzi do grafiki trójwymiarowej.

Nauczyciele otrzymają wsparcie ekspertów UNEP/GRID-Warszawa. Do ich dyspozycji będą również pomoce dydaktyczne: specjalnie opracowany multimedialny pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszami zajęć oraz portal GEOKONSULTACJE+. Narzędzia te mogą być efektywnie wykorzystywane w nauczaniu między innymi:  geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki.

Chcemy zachęcić uczniów do zainteresowania najbliższą okolicą oraz do poznania wyzwań  stojących  przed gminami w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. To niełatwe zadanie, ale mamy zamiar pokazać młodzieży, jak zaangażowanie w sprawy lokalne i aktywność w kwestiach środowiska przyrodniczego może pomóc w rozwoju ich miejscowości. Umiejętność wyrażania własnych opinii, dostrzegania wartości w otaczającej przestrzeni powinna być kształtowane już w szkole. Nasz zespół będzie wspierał prace szkół  w trakcie przygotowania projektów konkursowych.  Mamy nadzieję, że aktywność młodzieży  przełoży się na większą świadomość i lepsze zrozumienie tematyki udziału społecznego i zrównoważonego rozwoju wśród rodziców, nauczycieli i pozostałych aktorów życia społeczności lokalnych – mówi Monika Rusztecka, koordynator projektu (Centrum UNEP/GRID Warszawa).

Zgłoszenia przyjmowane są internetowo poprzez formularz umieszczony na stronie: www.geokonsultacje.edu.pl/rejestracja .
Więcej informacji o projekcie można uzyskać od Barbary Hejłasz e-mail [email protected], tel. 22 840 66 64 w.104.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię