Projekt „Szkoła Zielony Liderów” adresowany jest do mieszkańców Poznania i jego okolic, którzy poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu pragną zmieniać swoje otoczenie na lepsze.

Pragniemy zwiększyć ich świadomość i aktywność obywatelską poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, tworzenia projektów oraz doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych.

Projekt "Szkoła Zielony Liderów" adresowany jest do mieszkańców Poznania i jego okolic, którzy poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu pragną zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Pragniemy zwiększyć ich świadomość i aktywność obywatelską poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, tworzenia projektów oraz doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem atrakcyjnej formy edukacji w postaci warsztatów prowadzonych przez trenerów oraz praktyków – działaczy wielkopolskich i ogólnopolskich organizacji pro-środowiskowych.

Bezpłatne warsztaty przeprowadzone zostaną w Poznaniu w czasie 3 weekendów (2 – 17 kwietnia), a ich uczestnikami będzie grupa ok 15 osób głównie z Poznania oraz powiatu poznańskiego. Dodatkowo wszystkie informacje teoretyczne zostaną udostępnione uczestnikom w postaci specjalnie przygotowanego e-learningu. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów Fundacji Sendzimira.

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej przez wykształcenie i wspieranie 15 lokalnych liderów zrównoważonego rozwoju – Zielonych Liderów zamieszkujących teren województwa Wielkopolskiego w szczególności Powiat Poznański.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Podniesienie wiedzy w zakresie umiejętności interpersonalnych potrzebnych do bycia liderem oraz wpieranie rozwoju tych umiejętności u 15 uczestników/niczek projektu

  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektem, znajomości metod analizy, planowania i ewaluacji oraz organizacji pracy w grupie projektowej u 15 uczestników/niczek

  3. Przekazanie 15 uczestnikom/niczkom wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz o sposobach działania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu.

  4. Propagowanie dobrych wzorców: aktywnej postawy, dbania o środowisko przyrodnicze i postaw pro obywatelskich u 15 osób.

Źródło: www.zielonylider.pl

 

Fot. www.sxc.hu

Plakat wydarzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię